Gedragsbegeleiding

Begeleiding bij ongewenst gedrag en gedragsproblemen.

Vertoont je hond ongewenst en/of problematisch gedrag en wil je hierin verandering?

Soms verloopt het samenleven met je hond niet zoals verwacht. Loop je in de opvoeding van je hond tegen zaken aan zoals; agressie, angsten, dwangmatig gedrag, hyperactief gedrag, reactiviteit, uitval gedrag op straat, chronische stress e.d. 

Begeleiding op maat

Wederzijds begrip

Gedragsproblemen kunnen een enorme inpakt hebben op het gezin en op de relatie met je hond. Herstel van relatie start met rust en elkaar te leren begrijpen. Begrijpen waardoor het gedrag ontstaat, wat het instant houd en hoe het je het beter kan begeleiden zodat het minder voorkomt. 

Samen aan de slag

Graag ga ik samen met jullie aan de slag om samen te bekijken hoe we verandering kunnen brengen in de situatie zoals ze vandaag is. 

Gedragsbegeleiding is een proces, het is geen quick fix. Het is een proces waarbij we eerst alles in kaart moeten brengen (gezondheid, gedrag, activiteitenschema e.d.),  daarna creëren we een fase van rust en vervolgens gaan we aan de slag met een  plan van aanpak. 

Om tot gedragsverandering te komen wordt er GEEN gebruik gemaakt van correctie middelen, pijn en/of angst. Ik werk op basis van positieve trainingstechnieken, management en wetenschappelijk onderzoek.

 

Wat andere baasjes zeggen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Hoe werkt het precies?

Heb je vragen over dit aanbod? Stuur me gerust een berichtje.