Privacy policy

Talafie, Tatjana Breukink, gevestigd aan Schaapsbaan 27 – 2910 Essen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Talafie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Informatie over uw hond(en), zoals naam, leeftijd, ras en gedragsinformatie
 • Beeldmateriaal (foto’s en video’s) van consulten, trainingssessies, groepslessen, workshops, seminaries en opleidingen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via online google docs formulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Talafie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het uitvoeren van overeenkomsten, zoals gedragsconsulten en trainingssessies
 • Communicatie met betrekking tot afspraken en facturering
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het verbeteren van onze diensten
 • Marketingdoeleinden, waaronder het gebruik van beeldmateriaal op sociale media en voor educatief materiaal, door expliciete toestemming te geven tijdens het registratieproces of voorafgaand aan de sessie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Talafie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Talafie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rechtsgrond voor Verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming van de betrokkene
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van onze diensten en marketingactiviteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Talafie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Talafie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Talafie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Talafie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Talafie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De derde partijen waarmee wij samenwerken omvatten onder andere:

 • Boekhoudkundige diensten voor het verwerken van betalingen
 • E-maildienstverleners voor communicatie
 • Webhostingdiensten voor onze website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Talafie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je doen door een e-mail te versturen naar tatjana@talafie.be. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tatjana@talafie.be. Talafie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Talafie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tatjana Breukink door te mailen naar tatjana@talafie.be.

Gebruik van Beeldmateriaal

Tijdens consulten, trainingssessies, groepslessen, workshops, seminaries en opleidingen kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor sociale media en educatief materiaal. Door expliciet akkoord te gaan tijdens het registratieproces of voorafgaand aan de sessie, geef je toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor deze doeleinden. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit voorafgaand aan de sessie aangeven.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Talafie behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

Datum laatste wijziging: 06/07/2024